Organisatoriskt Förverkligande: Ett nytt sätt att leda

In English

Sourcing the Way har sedan sommaren 2013 utvecklat verktyg och processer som stödjer visionärer, entreprenörer, och företagsledare som närmar sig eller redan är i en förändringsprocess.

Vårt arbete rör sig i närheten av “Organisatorisk Utveckling” (Organizational Development) men är mer fokuserat på “Organisatoriskt Förverkligande” (Organizational Realization) vilket betyder att vi stödjer fördjupning av medvetenheten inom en organisation genom att synliggöra inre visdom, vilket i sin tur leder till klarhet i vad det är som är mest resonant i form av strategi och fokus områden.

Vi gör detta genom att skapa det utrymme som behövs för att ledare och teams skall kunna fördjupa sin kontakt med organisationens innersta natur och dess högre syfte. Vår erfarenhet säger oss att när vi väl öppnar dörren till att fördjupa vår förståelse för helheten så börjar saker att hända. Vi börjar se mönster för hur en mer sammanhängande stomme kan ta form som sedan stödjer vidare utveckling, där omständigheter, om vi är vakna och mottagliga, faller på plats på ett sätt som vi inte nödvändigtvis hade kunnat förutse genom att ‘tänka oss framåt’.

Varför “Organisatoriskt Förverkligande”?

Samtiden för som alltid med sig många förändringar. “Mänsklighetens operativsystem” genomgår en uppgradering och vi ser att ett fördjupat intresse för hur vi företagar håller på och växer fram. Vi finner att människor i allmänhet söker efter mer mening, en mer fullvärdig existens, men företagsledare i synnerhet, genom ett ökat intresse för “flerskaligt slutresultat” (multiple bottom lines), dvs inte bara “människor och vinst” (people and profit), utan numera utsträckt till att inkludera “människor, syfte, vår planet, och vinst” (people, purpose, planet, and profit).

Under en vistelse i USA nyligen, så deltog jag i en konferens där fokus var på ledarskap. Det pratades om skillnaden mellan leadership ochmanagement. Något jag tog med mig därifrån och som jag finner inspirerande är, “leadership is about doing the right things, management is about doing things right“. Semantik kan tyckas, och samtidigt oerhört kraftfullt om vi lyssnar på det mer subtila budskapet.

Med ovan i bakfickan dyker frågor upp såsom “Vad är vårt högre syfte?”, “Vilka saker är de ‘rätta’ att fokusera på?”, “Hur ser vi på vad vårt individuella högre syfte är?”. Ibland vet man inte, ibland har man en känsla av vad det är. Vi guidar och stödjer intresserade att synliggöra vad deras egna och/eller deras organisations högre syfte är.

Vår erfarenhet är att alla organisationer har ett eget medvetande, dvs de är inte livlösa utan innehar “medvetenhet” (sentience) precis som vi människor. I många fall tänker vi om en organisation att dess medvetande är ett resultat av de människor som leder och verkar inom dess sfär. Ja, det stämmer, OCH den har även sin egen ‘identitet’ som inte är styrd av människor. När det är korrelation mellan organisationens medvetande och människornas medvetande så uppkommer en djup resonans och samklang som är kraftfull.

Allt hänger ihop

En del av Sourcing the Way’s processer fokuserar på att synliggöra de mönster som man vill kultivera, d.v.s. ha mer av, och de mönster och övertygelser som har tjänat sitt syfte och som det är dags att släppa taget om. En stor del handlar om att utröna var det är mest kraftfullt att fokusera, d.v.s. vilka delar som frågar efter fokus härnäst. Allt hänger naturligtvis ihop, och det är inte så att något är ‘rätt’ och något annat är ‘fel’. Vår erfarenhet säger oss att allt har en roll att spela, frågan är vad som frågar efter uppmärksamhet som ett nästa steg för att möjliggöra större resonans och mer flöde i samklang med det högre syftet.

Känns ovan resonant?

Om du tycker att vår process låter intressant och vill veta mera så hör av dig! Boka en gratis 30-min konsultation så berättar vi mera och tittar på hur vi kan stödja dig i din och/eller din organisations förändringsprocess.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.